I dagsläget har jag ett par löpande kunder där jag bistår med allt från den löpande bokföringen under året, kontakt med skatteverket och ev övriga myndigheter, samt annan administrativ support som kan behövas. Kanske kan klassas som ett mellanting mellan redovisningsbyrå och virtuell assistent.

Förekommer även enskilda uppdrag som revisor till ideella föreningar.

Kort om min bakgrund

Min akademiska bakgrund är en Economie Magister från programmet Management med IT på Södertörns Högskola. Denna utbildning har sedan kompletterats med varierande kurser inom ekonomi, företagande och psykologi.

Om det av någon anledning är av intresse att veta mer om mina tidigare arbetserfarenheter inom ekonomi, är du välkommen att kontakta mig för ett samtal.